Xian Lim & Alex Gonzaga – Sasakyan Kita


Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako

Kung gusto mo ng kiss (bibigyan kita)
Kung gusto mo ng hugs (sige, magsawa ka)
Kung gusto mo ng socks (bibilhan kita)
Kung gusto mo ng juice (titimpla kita)

Kung gustong mag-relax (ima-massage kita)
Kung gusto mo ng hard (ididiin ko pa)
Kung gusto mong mag-swimming (sige, sumisid ka)
Kung gusto mong mag-drive (sasakyan kita)

Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako
Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako

Kung gusto mo ng kiss (bibigyan kita)
Kung gusto mo ng hugs (sige, magsawa ka)
Kung gusto mo ng socks (bibilhan kita)
Kung gusto mong mag-drive (sasakyan kita)

Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako
Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako

Nanay, tatay, gusto kong tinapay
Ate, kuya, gusto kong kape
Lahat ng gusto ko ay susundin mo
Ang magkamali ay pipingutin ko
Isa, dalawa, tatlo

Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako
Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako

Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako
Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo
Sasakyan kita basta’t sasakyan mo rin ako


More on Alex Gonzaga