Victory Worship – Ligtas


Sa ‘Yong biyaya, ako ay namamangha

Sa ‘Yong kalinga, panganib ay ‘di banta

Sa pag-ibig Mo, palaging ligtas ang puso

Mangusap Ka, lingkod Mo’y nakikinig

Sa ingay man, bulong Mo’y natatangi

Pag-asa’y Ikaw, sa ‘Yo puso ko’y tatahan

[Chorus]

Sandigan ng puso ko

Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo

Pangalan Mo’y kanlungan ko

Kailan pa man

 

Mangusap Ka, lingkod Mo’y nakikinig

Sa ingay man, bulong Mo’y natatangi

Pag-asa’y Ikaw, sa ‘Yo puso ko’y tatahan

[Chorus]

Sandigan ng puso ko

Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo

Pangalan Mo’y kanlungan ko

Sandigan ng puso ko

Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo

Pangalan Mo’y kanlungan ko

Kailan pa man

[Post-Chorus]

Kailan pa man

[Bridge]

Kailan ma’y ‘di lalayo

Ikaw ang kaligtasan ko

Binabalot ng ‘Yong lakas

Sa piling Mo ako’y ligtas

Kailan ma’y ‘di lalayo

Ikaw ang kaligtasan ko

Binabalot ng ‘Yong lakas

Sa piling Mo ako’y ligtas

Kailan ma’y ‘di lalayo

Ikaw ang kaligtasan ko

Binabalot ng ‘Yong lakas

Sa piling Mo ako’y ligtas

[Chorus]

Sandigan ng puso ko

Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo

Pangalan Mo’y kanlungan ko

Sandigan ng puso ko

Ay nahanap sa ‘Yo, Kristo

Pangalan Mo’y kanlungan ko

Kailan pa man


More on Victory Worship