Trisha Denise – Liliwanag


Bughaw na kulay ng langit
Malawak na puting mga ulap
Minsan mabigat, minsan magaan
May kwentong nais ipahayag ‘pag iyong pinagmasdan

Pag ‘di na kaya ang bigat
Bigla na lang uulan
Papatak sa iyong mukha, para bang umiiyak
May lungkot na nais na mailabas

Ang buhay natin
Parang napakagandang kalangitan
May liwanag at dilim
Maraming katanungan
Ang buhay natin
Parang napakagandang kalangitan
Kahit na may kadiliman
Titila rin ang ulan
At sa iyong pagtingala
Mapupuno ka ng galak

Sa pagliwanag ng langit
Magpapakita ang araw
Sasabay sa mga ibon
Iihip ang hangin ng mga awiting magbibigay pag-asa
Ang buhay natin
Parang napakagandang kalangitan
may Liwanag at dilim
Maraming katanungan
Ang buhay natin
Parang napakagandang kalangitan
Kahit na may kadiliman
‘Wag mong kalilimutan na manalig lang sa Kanya
(Liliwanag din ang iyong langit)

(Liliwanag ang iyong buhay)


More on Tricia Denise