This Band – Huwag Matakot


Ano naman kung naiiba

Ang pamantayan ba nila

Ang susundin natin, ‘di ba

Huwag mong hayaan na sila

Sumbungan mo na magpasya

Do’n ka kung san’ liligaya

 

Iba-iba man ating kulay

Iba man gusto sa buhay

Kung saan tunay ka na masaya

Hayaan mo sila

 

Huwag kang matakot

Sa sasabihin ng iba

Sa mundo na mapanghusga

Lahat ay pinupuna

Palayain lahat ng nadaramang bigat

Sarili ay unahin na

Piliin na sumaya

 

May mga tao talaga

Sayo’y tila bababa

Wala tayong magagawa

Sadyang ganyan na lang sila

(Hindi) kasi hindi kayo parehas ng opinyon mo

P.S., estado mo sa buhay

Tanging magpapatunay

Kung anong meron ka

At sino ka

Hayaan mo sila

 

Huwag kang matakot

Sa sasabihin ng iba

Sa mundo na mapanghusga

Lahat ay pinupuna

Palayain lahat ng nadaramang bigat

Sarili ay unahin na

Piliin na sumaya

 

Pakinggan mo

Ang laman ng puso’t isip mo

Ano man ang piliin

Huwag nating tratuhin

Ibase sa atin

Kailan kaya na matatapos ‘to

Gan’to, mga panghuhusga nyo

Bakit hindi na lang pag-isipan

Ang mga sasabihin nyo

Lahat na lang merong puna

Bakit ba lahat na lang ‘di maganda

Sana inyo ring isipin ang damdaming nararamdaman nila


More on This Band