Madz of PPOP Generation – Sinungaling


Kahit na maubos pa
Ang luha ng aking mata
Itutuloy ko lang ito
Masusundan pa ng takbo
Lumilipad ang isip ko
Dala-dala ang tinig mo
Sumisilip sa utak ko
Kung meron pang matatanto
‘Di mo makita
Sinungaling
Walang masabi
’Di na babalik
Ang dati kong pag-ibig
Ilang beses na nangyari
Ako pa rin ang sumasabit
Wala ka ng masusumbat
Hindi ka rin nagbubuhat
Tuloy-tuloy ang problema
Tuloy-tuloy ang pag-iba
Sana lang aking sinta
O sana lang magising ka
‘Di mo makita
Sinungaling
Walang masabi
’Di na babalik
Ang dati kong pag-ibig
Sinungaling
Walang masabi
’Di na babalik
Ang dati kong pag-ibig
Sinungaling (sinungaling)
Walang masabi (walang masabi)
’Di na babalik
Ang dati kong pag-ibig
Sinungaling (sinungaling)
Walang masabi (walang masabi)
’Di na babalik
Ang dati kong pag-ibig
Ang dati kong pag-ibig

More on Madz of PPOP Generation