Lochnezz – Dagat (feat. METS)


O hangin ng dagat, pwede bang ilipad

Mo ang lalim at alat

Ng damdaming kay bigat

O hangin ng dagat, pwede bang ilipad

Mo sa lambot ng ulap

Nais mapadpad

Ang bigat ng aking dala

Mabuti nandito ka

Buhangin ng dagat, limutin ang bakas

Ko na aking nilakad

At lalim na bumakat

Sa buhangin ng dagat, tubig na halik

Mo lang sa aking tinahak

Limutin na lahat

Ang bigat ng aking dala

Mabuti nandito ka

Ang bigat ng aking dala

Mabuti nandito ka, oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh


More on Lochnezz