Join The Club – Ang Pagsilang


Pagsikat ng araw
Lahat ay babangon at
Sa bawat tahanan
Liwanag ang bating bungad

Hintayin nating
Mata ay mamulat
Sumulat sa ulap
Magaganap ang hinaharap
Magaganap din ang lahat

Hanggang bumasa’t humabi ng salita
Maraming ulit bago naitama
Ang paanyayang gumising sa pagsinta
At sa pag-ibig unang napaluhang kusa

Pagsikat ng araw
Lahat ay babangon at
Sa bawat tahanan
Liwanag ang bating bungad

Pagsilang
Pagsilang

Pagsikat ng araw
Lahat ay babangon

Hintayin nating
Mata ay mamulat
Sumulat sa ulap
Magaganap ang hinaharap
Magaganap din ang lahat

Hanggang bumasa’t humabi ng salita
Maraming ulit bago naitama
Ang paanyayang gumising sa pagsinta
At sa pag-ibig unang napaluhang kusa


More on Join The Club