James Gulles – Hinungdan


Dugay na kong nagkagusto kanimo
Og dugay na pud ni nakong gusto i-klaro
Kay bug-at na man gud sa akong dughan
Kung padugayon pa gyud nako ning tago-an

Sorry kung ipa-agi ras padungogdungog ang tanan
Kay di pa ko andam nga isulti ang tanan

Kung dili matambalan, mograbi
Makaluya maghunahuna sa nagkalawon nga gabii
Wala na kasabot, makaluya, sakit sa ulo
Sakit sa dughan nga ikay hinungdan

Wala ko magpaabot sa imohang ikabalos
Tungod nakat-on nako sa sauna, dili na gyud ko mamugos
Ayaw og kabalaka, kabantay kong gisamukan pud ka
Maong pasensya usahay kung kulit kaayo ko
Mogara lang usahay basta matagad ko nimo

Sorry kung ipa-agi ras padungogdungog ang tanan
Kay nakabantay na pud kong di ako imong ganahan

Kung dili matambalan, mograbi
Makaluya maghunahuna sa nagkalawon nga gabii
Wala na kasabot, makaluya, sakit sa ulo
Sakit sa dughan nga ikay hinungdan

Kung dili matambalan, mograbi
Makaluya maghunahuna sa nagkalawon nga gabii
Wala na kasabot, makaluya, sakit sa ulo
Sakit sa dughan nga ikay hinungdan
Nga ikay hinungdan
Nga ikay hinungdan

Kay ikay hinungdan


More on James Gulles