Eric Santos & Lian Kyla – Walang Hanggang Paalam


Di ba tayo’y narito
Upang maging malaya
At upang palayain ang iba
Ako’y walang hinihiling
Ika’y tila ganoon din
Sadya’y palayain ang isa’t-isa
Ang pagibig natin ay
Walang hanggang paalam
At habang magkalayo
Papalapit pa rin ang puso
Kahit na magkahiwalay
Tayo’y magkasama
Sa magkabilang dulo ng mundo
Ang bawat simula ay
Siya ring katapusan
May patutunguhan ba
Ang ating pagsinta
Sa biglang tingin
Kita’y walang kinabukasan
Subalit di-malupig ang pag-asa
Ang pagibig natin ay
Walang hanggang paalam
At habang magkalayo
Papalapit pa rin ang puso
Kahit na magkahiwalay
Tayo’y magkasama
Sa magkabilang dulo ng mundo
Ohh ohh ohh ohhhhhh…
Ang pagibig natin ay
Walang hanggang paalam
At habang magkalayo
Papalapit pa rin ang puso
Kahit na magkahiwalay
Tayo’y magkasama
Sa magkabilang dulo ng mundo…
At habang magkalayo
Papalapit pa rin ang puso
Kahit na magkahiwalay
Tayo’y magkasama
Sa magkabilang dulo ng mundo

More on Eric Santos