EJ De Perio – Liwanag


Ang hirap kasi sa tao
Ang daling maniwala sa biro ng tadhana
Kung sino pa ang dehado
Sila pa ang di nabigyan ng kayamanang pangtao
Wohoa!
Kakayanin pa ba ang pasan na dala-dala

Ang takot at kaba ay isantabi na muna
Manatiling matatag sa huli ay mag-uumpisa
May liwanag na paparating

Ang daming hinanakit sa nakaraan
Bumabalik sa’yong tabi pero hindi magpapatalo
Wohoa!
Kakayanin pa ba ang pasan na dala-dala

Ang takot at kaba ay isantabi na muna
Manatiling matatag sa huli ay mag-uumpisa
May liwanag na paparating
Ang takot at kaba ay isantabi na muna
Manatiling matatag sa huli ay mag-uumpisa
May liwanag na paparating

Ang takot at kaba ay isantabi na muna
Manatiling matatag sa huli ay mag-uumpisa
May liwanag na paparating
Ang takot at kaba ay isantabi na muna
Manatiling matatag sa huli ay mag-uumpisa
May liwanag na paparating

Huwag ka magpatalo sa bigat ng ating buhay
Manatiling totoo sa huli ay may naghihintay
May liwanag na paparating
May liwanag na paparating
Wohoa!
May liwanag na paparating


More on EJ De Perio