Ben & Ben – Talaarawan


Bumabangon
Umiidlip
Hinahanap
Ang sarili

Bakit hindi
Ko mahinto
Ang pagsara
Ng iyong pinto?

Pakiusap, sandali lang

Pakibalik naman
Konting minutong nakaraan
‘Di magawang pakawalan
Talaarawan

Pakibalik naman
Dating sariling maparaan
Ang mabigat, lalagpasan
Talaarawan
Talaarawan

Kakapagod ang maisip
Bakit laging nabibitin
Bibitawan na, pagkabihag sa
Mga salitang “pasensya ka na”

Bumubukas
Bagong libro
Paalam na
Sa ‘yong yugto

Pakibalik naman
Konting minutong nakaraan
Nais ba ng pakawalan
Talaaraawan

Pakibalik naman
Dating sariling maparaan
Ang mabigat, lalagpasan
Talaarawan
Talaarawan


More on Ben & Ben