Ben & Ben – Sampaguita


Sa pag-agos ako’y magpapatangay sa kawalan
Kahit malayo pa’ng pupuntahan
At pagtapos nitong gulo-gulo sa’king isipan
Mahahanap din ang kasagutan
Mahahanap ba ang kasagutan?

Sa pagitan ng anino at ilaw
Sa pagitan ng pabulong at pasigaw
Sa pagitan ng pula at ng bughaw
Makakailag ba sa mga balang naligaw?
Makakailag ba sa mga balang naligaw?

Sa pag-agos hindi magpapatangay sa kawalan
Kahit malayo pa’ng pupuntahan
Wala na rin, mga gulo-gulo sa’king isipan
Mahahanap din ang kasagutan

Sa pagitan ng anino at ilaw
Sa pagitan ng pabulong at pasigaw
Sa pagitan ng pula at ng bughaw
Makakailag ba sa mga balang naligaw?
Makakailag ba sa mga balang naligaw?

Sa pagitan ng anino at ilaw
Sa pagitan ng pabulong at pasigaw (Sampaguita)
Sa pagitan ng pula at ng bughaw (Sampaguita)
Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)
Makakailag ba sa mga balang naligaw? (Sampaguita)

Makakailag ba sa mga balang naligaw?
Makakailag ba sa mga balang naligaw?


More on Ben & Ben