Because – Shortcut


Sana umulan nang malakas
Sa hamog hindi na kita ang labas
At umingay ang bubong sa pagpatak
Para kasabay ng luha ko na babagsak na
Ako’y babagsak na
Para ‘di rinig sigaw kong malakas
Buhay ko’y ‘di masaya na palabas
Magmula sa palapag na mataas
Kasabay ng pagpatak ako ay babagsak na
Babagsak na
It already kills me inside, yeah
Now you’re not beside me
Hindi na ‘ko makaantay
Gusto ko na nga i-drive ‘to sa shortcut

Sana umulan nang malakas
Sa hamog hindi na kita ang labas
At umingay ang bubong sa pagpatak
Para kasabay ng luha ko na babagsak na
Ako’y babagsak na
Para ‘di rinig sigaw kong malakas
Buhay ko’y ‘di masaya na palabas
Magmula sa palapag na mataas
Kasabay ng pagpatak ako ay babagsak na
Babagsak na
It already kills me inside, yeah
Now you’re not beside me
Hindi na ‘ko makaantay
Gusto ko na nga i-drive ‘to sa shortcut


More on Because